Bijgevoegd kopie van legitimatiebewijs:

    Een uittreksel KvK niet ouder dan 3 maanden: