Project omschrijving

Parkeergarage de Kamp

De Wit­straat 1, 2011 DV Haarlem
Naar het overzicht
Over Parkeergarage de Kamp

Parkeergarage de Kamp ligt in het cen­trum, dicht bij de Turf­markt. Sinds 2018 heeft Parkeergarage de Kamp de groot­ste muur­schil­de­ring van Haarlem.  Op het dak van deze parkeergarage bevindt zich pavil­joen De DAKKAS, dat een prach­tig uit­zicht over Haarlem biedt.

Alge­meen
Par­keer­plaat­sen - Auto: 395
Par­keer­plaat­sen - Motor: 13
Min­der­va­li­de­plek­ken: 2
Elek­tri­sche oplaad­pun­ten: 2
Door­rij­hoog­te: 2.00

Tarie­ven
U betaalt per minuut, zodat u betaalt voor de duur van uw verblijf.

Dag­ta­rief per uur
Maan­dag t/m woens­dag 08.00−19.00 uur € 3,34
Don­der­dag 08.00−21.00 uur € 3,34
Vrij­dag t/m zon­dag 08.00−19.00 uur € 3,34

Maxi­ma­le nachttarief
Maan­dag t/m woens­dag 19.00−08.00 uur € 3,32
Don­der­dag 21.00−08.00 uur € 3,32
Vrij­dag t/m zon­dag 19.00−08.00 uur € 3,32

Maxi­ma­le dagtarief
Per kalen­der­dag € 27,57

Ope­nings­tij­den
24 uur per dag, 7 dagen in de week

Faci­li­tei­ten
. Lift
. Min­der­va­li­den parkeerplaats
. Elek­trisch oplaadpunt
. AED
. Ken­te­ken­her­ken­ning
.. Motor­par­keer­plaats
. Bus­ver­bin­ding

Betaal­me­tho­den
. Con­tant
. Con­tact­loos
. Maes­tro
. Mas­ter­card
. VPAY
. Visa

Werk­zaam­he­den
Er zijn geen werk­zaam­he­den gepland.

Parkeergarage Kamp